EU länsar haven på fisk

Att miljön i havet är hotad är de flesta överens om, samt att fisket är alldeles för stort i omfattning då fisken i ex. Östersjön inte hinner återhämta sig varje gång trålare åker med allt från bottentrål till vanliga nät. Med bottentrålning rivs dessutom hela havsbotten sönder och kvar lämnas ett dammsugat, dött hav. Idag beräknas ca 90 % av Europas hav vara överfiskade.

När opinionen väl blivit så stark i EU-länderna och folk började protestera valde politikerna att lyssna, eller? Starka fiskeriföretag och fiskeriländer är nog rätt nöjda ändå för nu när EU är så duktiga och låter haven vila, åtminstone en viss del så länsar de nya hav på fisk.

Har vi märkt av mindre fisk i matvarubutikerna kanske? Nä inte precis, eftersom man nu tömt det mesta i europeiska vatten åker man med sina monstertrålare till afrikanska västkusten och tömmer haven där.

De stora EU-trålarna fångar mer fisk på en timme än en lokal fiskare fångar på en månad, fiskare som då lever på fångsten de får upp och behöver den för sin överlevnad.

Situationen i bl.a. Senegal blir mer och mer kritisk. De lokalt boende måste stanna ute längre och längre tid och åka längre ut i haven för att fånga sitt leverbröd medan man får se på hur EU-trålarna drar upp allt i sin väg.

Värt att nämna är också att EU-medborgarnas skattepengar är med och finansierar utfiskningen. 25 % av fiskefångsten i EU fångas i vatten utanför unionen och avtal med de afrikanska länderna bryts systematiskt då man egentligen bara får fiska på "eventuellt överskott av fisk".

De rika länderna måste sluta utnyttja de fattigare länderna och ta ansvar för såväl fisket som att människor ska kunna leva kvar där de bor vilket blir omöjligt om fisken försvinner. // Max Colliander
Trackback
RSS 2.0