Stadium tvingar bort heltidsanställda

Stadium är bara ett av flera företag som tvingar bort heltidsanställda och i stället ger arbetarna valet om deltidsanställning eller uppsägning. Stadiums butiker i Uppsala är liksom Akademibokhandeln i Uppsala inte de första.

När politiker och andra pratar om ansvar, om att få bort arbetslösheten så känns det skrattretande att sådant här förekommer. Fackförbundet Handels är kritiska, och vad
hjälper det? Tomma ord från LO-förbunden är inte ovanliga.

För att göra en kort och enkel förklaring, den som är anställd på 100 % är dyrare i drift än den som arbetar 75 % fast de kan arbeta lika mycket. När den anställde på 75 % istället tvingas jobba mertid upp till 100 % blir det för företaget (arbetsköparen) billigare i stället för att ge
25 % i hel lön.

En lösning på detta vore om arbetarna vägrade arbeta mertid och övertid, men med den svenska fackpampsrörelsens samförståndsanda är det inte möjligt då chefen har rätt och beordra in arbetare trots att de slutat för dagen rent schemamässigt och kanske har andra planer för dagen. Lönen man får på mertid och övertid är aldrig densamma som på ordinarie arbetstid.

Arbetarklassen attackeras från alla håll och kanter, de flesta håller tyst och arbetar på, LO-förbunden är bakbundna av avtal alternativt vågar/vill inte ta fajten och företagen tjänar allt mer pengar på värdet som arbetarna jobbar ihop.

Rätten till heltid, krav på heltidsanställningar borde vara en grundbult hos varje fackförening och något man tar strid för. Det är vi som skapar allt. / Max Colliander

Illegalt skogsbruk hot mot miljö och djur

Östafrikas kustskogar är under ständig skövling och idag är ca 90 % av den ursprungliga skogen skövlad. Timret körs allt som oftast till det rikare Europa där det helt lagligt importeras fast det skövlats illegalt.

Att man kan transportera in flera ton illegalt skövlat timmer, men inte en piratkopierad cd-skiva i Europa är märkligt men vittnar om marknadens intressen där företagens vinster prioriteras högst. När nu 400 nya arter hittats i de hotade skogarna reagerar givetvis Världsnaturfonden och kräver starkare skydd.

Det är inget fel i sig, men man vågar inte inse problemet för vad det är. Starkare skydd skulle inte automatiskt freda skogarna, tvärtom sker ju redan skövlingen illegalt. En fattig person som arbetar hårt för att få ihop pengar till mat och tak över huvudet åt sin familj kommer inte sluta skövla skogen för några nya arters skull.

Att förvänta sig att man sätter sin egen överlevnad och familjens på spel för att några hotade arter kan dö ut är naivt och fel väg att gå. Klassklyftorna i världen är enorma och gapet mellan Europa och Afrika gäller inte bara levnadsstandard och livslängd utan även utbildning och tillgång till rent vatten. Att minska klassklyftorna kontinenterna emellan, ihop med utökad utbildning i Afrika samt hårdare lagar mot företagens svartimport av timmer är en lösning som på riktigt kan leda till en långsiktig återhämtning av skogarna och de nyupptäckta arterna.

Men som med allt annat så kräver ju det att man delar med sig, om någon ska få det bättre behöver också några dra ned på sin lyxstandard. Det tror jag inte Europas nationalstater är beredda och göra. // Max Colliander

Sågning av Handels

Så är nu avtalet klart, och jag som var lite orolig att jag skrivit lite väl elakt och förnedrande om Handels igår behöver inte oroa mig. Handels ställde in sin strejk i sista stund och var aldrig i närheten av att få genom sina krav. Då man gått helt på arbetsköparnas linje med 2,6 % lönepåökt (exklusive inflation) så har man gjort precis som Arbetsköparna ville, och precis det man tidigare sa att man vägrade. Striden stod mellan 2,6 % och Handels krav på 4,7 %.

Man är alltså nöjda med det motparten ville från första början, och hotet om strejk var uppenbart ett spel för galleriorna, Varför begärdes ens förhandlingar, och hotades det med strejk när Handels aldrig var villiga att kämpa för det utan bara ge lite rubriker i media? Deras triumfkort, att strejka inför storhelgen vid påsken var heller aldrig aktuellt vilket bevisar att de inte var intresserade av att sätta praktik på sina argument. Men nu är avtalet klart, och jag är ingen expert men att avtalet på flera sätt är en direkt försämring för arbetarklassen är uppenbart, dock något som kan vara svårt och utläsa då Handels själva är "mycket nöjda".

Men vid en genomgång av avtalet på Handels egen hemsida förstår man varför arbetsköparna är så nöjda och t om Annie Lööf blir lycklig över företagens framgångar. Avtalet i korthet visar på små löneökningar för anställda, långt långt bort från de krav man hade med sig in i avtalsrörelsen, samt små ökningar av semesterersättningen. Det är givetvis bra med lite påökt men det sa heller aldrig arbetsköparna något emot, det var ju t om de som förespråkade den löneökning på 2,6 % som Handels nu är så lyckliga över.

Sedan finns en direkt försämring i avtalet. Förlängda provanställningar, en direkt försämring av arbetsrätten som Handels alltså gått med på i förhandlingarna. Otryggare anställningar, billigare för arbetsköparen, en försämring för alla arbetare. Det mest uppseendeväckande är dock hur man försöker lura läsaren när man kommer till punkten om rätten till fast jobb, heltidsanställningar. Handel skriver att de är överens i avtalet och ha ambitionen att öka antalet heltidsanställda. Läs igen ja, ambition? Man skriver alltså avtal som inte är bindande, kontrakt med ambitioner. Om man nu vill det här, varför skriver man då inte bindande avtal. Eller ska vi snart börja ha såna anställningskontrakt också, där arbetare får kontrakt på chefens ambition att betala ut en viss lön?

Nej punkten om heltidsjobb är ren humbug och det sämsta är inte att Handels inte lyckas med allt, utan att de försöker linda in det i fina ord om ambitioner och överenskommelser. Om de var överens finns väl all anledning och skriva under också, haha tänk om bankerna gjorde så med. Banken och jag är överens om att jag ska betala tillbaka ett lån, fine hejdå säger jag ett kontrakt på det behövs ju inte.

Nej nu ringde alarmet och jag ska iväg och arbeta, hinner ej korrekturläsa. Stycket om försämringar för unga får hoppas över. Men avslutningsvis. Handels insats i avtalsrörelsen är riktigt riktigt dålig, nästintill skrattretande illa. Men vad hade man förväntat sig, av ett fackpampsförbund inom Sosse-LO? // Max Colliander

Aktuella artiklar:
Handelsstrejken har blåsts av
De butikerna skulle berörts
Färskvaror tar slut först
Strejken i handeln avblåst

I väntan på...

I förmiddags skulle fackförbundet Handels meddela hur man ställer sig till medlarnas bud under denna avtalsrörelse. Handels kräver löneökningar för sina arbetare på 4,7 % medan arbetsköparna (Svensk handel) endast vill höja lönerna med 2,6 % och nu "hotar" alltså strejk. Men vad ska man hoppas på?

Jag tror Handels precis som andra tidigare i avtalsrörelsen kommer ge sig i sista stund, nu alltså. Ser på SVT-play direktsänt och besked bör komma när som helst. Kanske blir det 2,7 % lönepåökt och så kan facket slå sig för bröstet oj så bra kämpat. Om man menade allvar med kraven tycker jag man borde ha ambitionen att ta ut alla sina medlemmar i strejk på en gång, varför bara några i taget?

Om det blir strejk tror jag att Handels håller ut kanske en vecka, och sedan går med på något dåligt avtal. Jag har helt enkelt inte förtroende för fackpampsförbunden inom LO. Ett fackförbund som systematiskt förhandlar bort stridsrätten (ex. att strejka), och kör på samförståndsanda med arbetsköparna kan aldrig till 100 % strida för arbetarklassen.

Nu kl 17.16 kommer besked om att Handels begär anstånd, alltså mer tid att fundera. Vågar de inte säga precis vad de kräver, 4,7 % lönepåökt annars utbryter strejk? Jag har dock lite hopp om den här fackliga förhandlingen. Detta med anledning av de övriga fackförbund som meddelat att de kommer ta ut arbetare i sympatistrejk om en vecka ifall Handels fortfarande strejkar då.

Avslutningsvis vill jag påtala att strejker och facklig strid kan ge resultat, i Tyskland fick nyligen miljoner med arbetare lönepåökt med hela 6,3 % efter strejker av fackförbundet Verdi. // Max Colliander


Aktuella artiklar:
Strejkbesked drar ut på tiden
De butikerna berörs av strejken
Färskvaror tar slut först
Ett dyrt misslyckande


Vem får konkurrera med vem

Folkhälsa, i form av gym för folket. Så folk för en rimlig summa pengar eller gratis ska kunna hålla igång kroppen och träna så man mår bra. Detta riskerar och vara ett minne blott snart. Sveriges kommuner och landsting (Skl) får allt mindre rättigheter att ge service till sina invånare, då allt ska privatiseras och Skl inte ska få konkurrera med det privata ägandet. Alltså förbjuder politiker sina egna verksamheter till förmån för företagen, inte invånarna.

År 2009 klubbade politikerna i riksdagen ett förslag som förbjuder Skl att bedriva någon form av verksamhet som konkurrerar med privata företag. Ska Uppsala Konsert och Kongresshus alltså inte få ha en egen liten pub? Nu vill ju politikerna privatisera hela UKK med så det löser sig väl den vägen.

Bortsett från att företagens vinstmaximerande prioriteras före service till invånarna så är det en annan grej jag tycker är så helsike fel i det här. Det är att samtidigt som det allmänt ägda, av oss alla indirekt genom stat, landsting och kommuner ska förbjudas och konkurrera med privata företag. Men privata företag ska få konkurrera med all vårt gemensamma ägande, sjukvård, äldrevård, skola osv. där får företagen konkurrera med det allmänna.

Jag avslutar med en rätt enkel förklaring till vad regeringen och kapitalismen gör med samhället. Vi röstar på politikerna, politikerna säljer den gemensamma välfärden för alla, till olika företag. Dessa företag har som största och viktigaste syfte att tjäna pengar, på bekostnad av arbetarklassen. Slutligen har politikerna ingen makt mer, för vad ska de ha makt över när de säljer ut allt?

Det regeringen gör är i det långa loppet att avskaffa sig självt, till förmån för marknaden, företagen. Att folk röstar på främst de borgerliga partierna som driver denna politik är mycket svårt för mig att förstå. // Max Colliander

Bemanningsföretag tar över myndighetsarbete

Då regeringen beslutade att alla som ska arbeta som lärare från 1 juli i år måste ha en lärarlegitimation möttes det av protester. Hur ska man hinna med alla lärare på så kort tid och hur rättssäkert blir lärarnas prövningar ifall de ska få sin legitimering eller ej?

Nu har dett gått ett tag och det är uppenbart att det uppstått stora brister, samt att kryphål i lagen utnyttjats. Enligt svensk lag får inte myndigheternas arbete (Skolverket i detta fall) skjutas över på andra. Ex. bemanningsföretag, som kringgår lagar om anställningsskydd och sätter arbetare i osäkra anställningar från dag till dag.

Så har dock skett här och bemanningsföretaget Proffice fick ta över hela arbetet med lärarlegitimationerna. Lagen gick man runt då Skolverket inte skrev avtalet med Proffice direkt utan med varje enskild daglönare.

Att det skulle uppstå misstag i arbetet är inte särskilt konstigt. Unga anställda arbetare med dålig lön och stor press att hinna med 77000 legitimationer fram till 1 juli. Tidigt avslöjades bl.a. interna tävlingar där den daglönare som hann med flest legitmationer vann en ostbricka.

Tror man verkligen arbetet sker 100 % säkert med sådan hets i att snabbt hinna klart? Flera lärare har också vittnat i media om att de fått tillstånd och arbeta med ämnen de inte har utbildning i.

Nä, en sak är säker. Myndigheternas arbete skall alltid vara mycket noggrant och kompetent, alltså inte lastas över på företag vars viktigaste syfte är att tjäna snabba pengar på så väl arbetarnas som kvaliténs bekostnad. Bort med bemanningsföretag från myndigheternas arbete, täpp igen kryphålen i lagen! // Max Colliander

Aktuella artiklar:

Nytt datum för lärarlegitimationer
Lärarlegitimation får vänta
Förre generaldirektören kritisk mot Skolverket

Storföretagen skor sig

Att företagen prioriterar maximal vinst utan pardon borde stå klart för de flesta, det är liksom syftet med ett företag och för den som äger det. Nu avslöjas det att en tredjedel av Sveriges största bolag fuskar med skatten genom s.k. aggressiv skatteplanering.

Något brott skall inte ha begåtts då det är småhål i lagen som utnyttjas intensivt. Resultatet är att flera av Sveriges största bolag betalar mycket lite, eller ingen skatt alls i Sverige. Detta drabbar givetvis välfärden och hela arbetarklassen.

Ett exempel på hur företagen genomför detta är att de skapar flera småbolag, som de lånar pengar ifrån mot en skyhög ränta. Då måste all företagsvinst betalas i ränta till det egna småbolaget. På så vis försvinner vinsten och skatten som för de flesta arbetare är på ca 30 %, och blir för stora bolag så liten som 0 %. Räntan som småbolagen tjänar enormt på går naturligtvis sedan ned i moderbolagets giriga fickor på ett eller annat sätt då de hör ihop.

Ett absurt exempel är vanvården av äldre, på Carema. Bolag äger bolag äger bolag och den som tjänar mest pengar är en av USAs rikaste miljardärer. Regeringen tycker givetvis detta är ett bra system och tar våra skattepengar och ger till bolag som Carema.

Nu har Vänsterpartiet gått ut och kritiserat hårt, medan resten av partierna inte verkar tycka något är fel. Men att Vänsterpartiet skriker nu när det är i media övertygar inte. Var är konkreta förslag från (V)? Och varför har ingenting gjorts tidigare, politiker om några borde väl ha möjlighet att överblicka skattesystemet. // Max Colliander

MTR stormat

MTR Som driver tunnelbanan i Stockholm sedan 2009 är liksom alla företag vinstdrivande, deras profit är det absolut viktigaste och att ge arbetare bra villkor och resenärer bra service är endast i syfte att just maximera vinsten, sådan är kapitalismen.

Men ibland rinner bägaren över och det hände i februari i år när de anställda stormade huvudkontoret efter ytterligare försämringar för arbetarna. Stormningen i sig skedde inte våldsamt men man tog sig in och ställde chefen, vd Peter Viinapuu till svars. Tidigare hade en manifestation hållits av fackförbundet SEKO som organiserar arbetare i bl.a. tunnelbanan.

Den här gången berodde missnöjet på att MTR själva ville bestämma när de anställda ska få ta ut semester, om man inte bestämt sig tio månader i förväg. Samtidigt kan MTR inte planera för ens fyra dagar framåt utan kräver att arbetare hoppar in och arbetar med kort varsel. Detta är endast toppen av ett isberg.

För att maximera vinsten ännu mer har nedskärningar skett så till den grad att personal inte får ta de matraster man har rätt till, arbetar fler helger än tidigare och spärrpersonal som inte ens har möjlighet att ta rast för att gå på toaletten, listan kan göras längre.

Vad jag förstått är fackförbunden, åtminstone de lite mer radikala förhållandevis stora i Stockholms tunnelbana och såväl SEKO som SAC har tagit tidigare strider med arbetsköparen i Stockholms tunnelbana. Detta är oerhört viktigt och att arbetare organiserar sig i fackförbund gör att man också kan kräva gemensamma bättre villkor, tillsammans är arbetarklassen stark.  // Max Colliander

RSS 2.0