Är det acceptabelt att dra alla svenskar över en kam?

I UNT (Upsala Nya Tidning) måndagen den 4/2 kunde man på sidan A7 läsa om 4 Gottsundabors syn på sin stadsdel. På frågan vad Gottsundas rykte beror på svarade Veronica Castillo att ryktet berodde på diskriminering och rasism, eftersom "svenskarna ser ned på invandrare". Jag själv ser mig som svensk och tar mycket illa åt mig av Castillos uttalande. I Sverige bor det människor från hundratals olika nationaliteter, något vi kan vara stolta över. Att som Castillo gör peka ut just gruppen svenskar som ett problem skulle jag vilja säga i sig är att frångå hela problematiken med Gottsundas rykte och genom klassisk rasistisk retorik ge ett komplicerat problemen i samhället ett enkelt svar, d.v.s. att peka ut en enskild grupp människor som problemet, i det här fallet svenskarna. Att hela problemet är komplicerat är också tydligt eftersom det finns massvis med olika definationer på vad en svensk är, vilka är svenskarna som Castillo anser är rasistiska? För jag vill inte ens i min vildaste fantasi tro att hon menar att alla svenskar är rasister, dvs över 9 miljoner människor enligt officiell statitisk. Sedan för att återgå till Gottsundas rykte så kan jag personligen säga att det som jag får som en dålig bild av Gottsunda är t ex bilbränder som UNT flera gånger rapporterat om, och annan totalt meningslös skadegörelse. Så sent som den 5/2 kunde man i UNT läsa om en skoltoalett på Gottsundaskolan som brutalt slagits sönder. Sådant är inte bra för Gottsundas rykte, oavett förövarens nationella ursprung!

Jag är medlem i Uppsalabor mot rasism, en organisation som bekämpat rasism sedan 1986
http://www.uppsalabormotrasism.se

// Max Colliander


RSS 2.0