Salemfonden osar av okunskap och fördomar

Den 12 december 2009 anordnade Uppsalabor mot rasism en liten protest mot årets största högerextrema marsch, som samlade rekordlåga, ca 500 deltagare. Ca 20 m från marschvägen stod UMR med banderoller och fyra tal hölls i megafon, talen var så pass långa att marschdeltagarna hunnit gå förbi när det var dags för sista talaren.

I Salemfondens rapportering påstås det att UMRs protest var en kommunistisk motdemonstration. Vad de grundar detta på kan man dock fråga sig. De två, väl synliga banderollerna hade budskapen ”Uppsalabor mot rasism” och ”fighting fascism since 1986”. Talen var riktade till Salembor som stod och lyssnade från balkonger och på gatan men även åt poliser, dock främst mot den högerextrema marschen. De sakliga och värdiga tal som hölls handlade om allt vad Salemfonden och dess deltagande organisationer står för, antikärlek, egoism och nationalism, våld, polishat och judehat osv. listan kan göras lång. Inte ett enda ord om kommunism yttrades. Inom organisationen Uppsalabor mot rasism finns åsikter såväl åt höger som vänster samt starka engagemang i helt andra politiska frågor.

Om Salemfonden har dålig syn, eller hörsel är inget man fått bekräftat. Det kan ju också bero på att de har svårt att acceptera att långt ifrån alla som protesterar är kommunister. // Max Colliander aka anonwret

i Salem


Saxat från Uppsalabormotrasism.se

Så har årets största marsch arrangeradav den nationella rörelsen passerat. I år deltog 500-600 personer i den nationella rörelsens största marsch. Salems kommun gjorde precis som förra året desperata försök att hindra grundlagsskyddade rättigheter för både den antirasistiska, och den främlingsfientliga sidan. Båda sidor vann i länsrätten och tillstånden polismyndigheten i Stockholms län skrivit på fick också behållas. Jag väljer här att publicera det yttrande som Uppsalabor mot rasism lämnade in till Länsrätten


Text tagen från http://www.uppsalabormotrasism.se med tillstånd.

Uppsalabor mot rasism har fått tillstånd att ha en stående demonstration 1.5 timme i Salems kommun lördagen den 12 december. En och en halv timme på ett helt år är inte mycket begärt och att nekas stå där denna korta tid är helt orimligt.

Vid Uppsalabor mot rasisms tillståndsansökan angavs att vi ville stå någonstans längs nazisternas marschväg, och polisen har valt att placera oss vid korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen, det hade man inte gjort om det varit en allvarlig störning av trafiken. Alltså var UMR villiga att stå någonstans på en väldigt stor yta och polisen har fattat beslut om var. Det står också i vårt tillstånd att exakt plats anvisas av polis på plats, polisen skulle inte placera oss så det skulle skapas stora problem för allmänheten.

Salems kommun tar i sin överklagan upp tidigare års demonstrationer anordnade av Salemfonden och Nätverket mot rasism. Dessa argument samt hemsidan Salemfonden.se är ingenting som har med vårt tillstånd att göra. Detta är första gången Uppsalabor mot rasism ansöker om tillstånd i Salems kommun och vi borde inte nekas p.g.a andras tillstånd, hemsidor och tidigare demonstrationer. Kommunen menar att det finns en risk för att andra motdemonstranter mot nazistmarschen skulle komma och störa ordningen. Det är polisens uppgift att se till att ordningstörningar inte sker och det är inte en rimlig anledning till att neka oss tillstånd. Det finns heller inga uppgifter om att så skulle ske, många andra antirasistiska organisationer deltar i en annan tillståndsgiven demonstration kl 15:00 i centrala Stockholm. Vårt tillstånd säger också max 50 personer och det kommer vi givetvis att hålla. Vi känner inte till att andra grupper skulle söka sig till vår stående demonstration och det är polisens, inte UMRs ansvar att hantera en sådan situation.

Salems kommun hänvisar till ordningslagen, en lag som står under grundlagen och demonstrationsfriheten. Om något är oproportionerligt i denna process så är det faktumet att kommunen påstår att ordningslagen skulle vara viktigare än grundlagen.

De anmälningar och fall av skadegörelse som kommunen påvisar från tidigare år (4.1. Ordning och säkerhet) är givetvis trist, men inte vårt ansvar och därför inte relevant rörande vårt tillstånd. Betydligt större demonstrationer med polistillstånd har förekommit i såväl Salems kommun som riket i stort och det är tillstånd som givits utan problem.

Att vår stående demonstration i Salem skulle påverka rörelsehindrade, handikappade och barn i Salem negativt förstår vi inte över huvud taget utan tycker påståendet låter rent populistiskt. Vi vill gärna att barnen i Salem ska få leka och delta i Luciafiranden om de vill, även om Lucia officiellt firas dagen efter vårt tillstånd. Vi ser inte hur vårt tillstånd påverkar barnens rekreation då vi står stilla vid en redan avspärrad väg. Vi tror inte att denna vägkorsning är intressant för barnen, eller ens lämplig för lek och luciafirande. Barnens situation tas i Salems kommuns överklagande upp i ”5.1. Barn”. Vårt tillstånd är inte något hot mot barn över huvud taget och i vårt arrangemang kommer personer under 18 år att delta, dessa räknas som barn.

De vägar som spärras av i Salem på lördag har inte med vårt tillstånd att göra då de redan kommer vara avspärrade med anledning av Salemfondens marsch om troligtvis kommer ha hundratals deltagare.

UMR
kommer heller inte påverka kollektivtrafiken över huvud taget, då vi ordnat med egen transport både till och från Salem samt inte har någon ambition att stanna kvar i Salem efter att tillståndstiden gått ut.

Vi lämnade in vår tillståndsansökan den 3 december och ser inga problem med det, det är inget skäl för att dra in vårt tillstånd. Att polismyndighetens handläggning tagit tid är endast att beklaga och återigen inget vi har ansvar för och verkligen inte en godtagbar anledning för att dra in tillståndet. Det finns många tidigare exempel då tillstånd utfärdats av polismyndigheten i ett sent skede, ibland även samma dag. Vi vill även hänvisa till den 28 november 2009 då vi höll en stillastående, tillståndsgiven demonstration i Stockholm längs en nazistisk marschväg som av oss utfördes exemplariskt.


RSS 2.0