Britney Spears riskerar stämning

Här om dagen kunde man läsa i Metro om att BS nya singel "Hold it against me" riskerar att stämmas, för upphovsrättsbrott. Låttiteln är för lik en annan låttitel som heter "If i said you had a beautiful body, would you hold it against me?". Att titeln inte alls är ett plagiat borde vara uppenbart tycker jag och uttrycket är ju inte alltför ovanligt.

Men de tycker väl det är rimligt att innan du sätter en titel på din låt ska du gå genom alla låttitlar som släpps de senaste 32 åren, och sedan utesluta allt som kan vara likt något som kommit tidigare. Urlöjligt! Men vad bryr jag mig egentligen, upphovsrättsextremisterna kan strida inbördes bäst de vill. // Max Colliander


UNT stryper yttrandefriheten!

I sann PK-anda drar Upsala nya tidning in funktionen att kommentera artikeln "Pressad säljare hittade på köp" då de är rädda för att folk ska diskutera kapitalismen och privata företag som pressar sina anställda så till den milda grad att de känner sig pressade att ljuga i sitt jobb, och vem får efterräkningarna då. Företaget? Nej det får den anställde. Samtidigt ser man gärna hur folk spyr galla över bl.a. en kristen irakier som utvisas till ett land i krig inom kort. // Max Colliander

Bidra till sjukvårdsstationen i Egypten

Detta inlägg var tänkt att uppmana folk och upplysa om hur man kan hjälpa demokratikampen i Egypten genom ekonomiskt bidrag för köp av en hjärt-pulsmaskin s.k. oximeter. Målet var till synes att samla in 5000 kr och just nu kan man se att målet är nått till hela 308 %, alltså har hela 15400 kr samlats in på några få dagar, härligt det. Men mer pengar kan komma att behövas. Läs mer på Motkraft.net // Max Colliander

Aktuella artiklar:

Carl Bildt kommenterar
Mubarak sitter kvar
Nätaktivister ska få svenskt bistånd
Egyptisk militär anklagas för tortyr
Tomt på turister i krisens Egypten
Vrede i Egypten över Mubaraks trots

Keops pyramid

Lyssnar på Thåströms version av klassikern Keops pyramid. // Max Colliander

Jag är en av dom som slavar på Kung Keops pyramid
Och det är vi som jobbar nere invid foten
Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid
Och det är synd om dom som inte fyller kvoten
Har man en gång kommit hit
Blir man aldrig mera fri
Om man slutar här så slutar man i gropen
Men om kungen sägs att han är son av solen

Bakom femton dubbla reglar, bakom femton dubbla lås
Håller rikedomen hov i maktens salar
Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör
Här är tankarna och rummen lika svala
Och om någon måste dö
Eller några ska ha spö
Finns det andra som kan verkställa besluten
Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten

Men när natten blir lång
Brukar vi sjunga en sång
Som dom som styr oss kan höra i vinden
Om ett folk som levde en gång
Som ville bygga ett torn
Som skulle räcka ända upp till himlen
Men ju högre man kom
Ju mera skilde sej dom
Som bodde där uppe ifrån dom andra
Och till sist blev tornet så högt
Att dom där upp och nere
Inte längre förstod varandra
Och då rasade tornet samman

Så det verkar som om det i varje tid och i
Alla sorters folk
Finns några som vill skapa pyramider
Där dom själva sitter överst och har makten i sin hand
Medan dom som lever nedanför lyder
Men om dom där uppe i det blå
Inte längre vill förstå
Utan föraktar alla dom som ger dom mat
Ska pyramiderna till sist bli deras grav

RSS 2.0