LO tar kampen?

Under LOs kongress i maj dundrade den nyvalde ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson att "nu gäller det att sätta stopp för vinster i välfärden". Men är LO beredda att ta till stridsåtgärder för att stoppa vinster inom skola, vård etc?
 
Nej absolut inte sådant sysslar man inte med. Man kan ju undra om det endast var fina ord för att kunna ge varandra ryggdunkar. Någon större debatt om vinstuttagen där miljoner med skattepengar går direkt till skatteparadis i andra länder har ju inte ägt rum och LO har inte hörts i den offentliga debatten, om de nu ville få genom sitt krav med debatt?
 
Samtidigt kan man fråga sig hur tandlöst LOs krav verkligen är, då de direkt stödjer Socialdemokraterna, ett parti som inte alls vill sätta stopp för vinstuttagen. Nej hycklande fackpampsförbund som systematiskt förhandlar bort rätten att strejka (en arbetares sista utväg för bättre villkor) kan vi vara utan. // Max Colliander
 
 

EU vill sänka din lön

Medan arbetarklassen i hundratals år kämpat sig till högre löner och bättre anställningsvillkor, så kämpar EU i motsatt riktning. Medan deras egna politiker kan få skyhöga löner så kräver man nu i  "landsspecifika rekommendationer" att Sverige ska sänka de redan idag lägsta lönerna.
 
Bortsett från att det direkt slår mot de som redan har ont om pengar så är det en viktig princip att aldrig någonsin gå med på lönedumpning. Varor och tjänster i samhället blir kontinuerligt dyrare eftersom företagen alltid vill tjäna mer och mer pengar, och en intjänad krona blir för varje år värt mindre i praktiken.Med sänka löner för de redan lågavlönade så skulle givetvis lönerna halka efter även på andra ställen, och alla arbetare skulle påverkas.
 
EU angriper också inkomstskatter/momsen och vill att Sverige skall sänka inkomstskatterna och i stället höja momsen. Även detta är ett direkt slag mot de som redan har det sämre ekonomiskt. För varje vara med moms så betalar en fattig en procentuellt sett dyrare vara än den som är rik. Skatten så att säga är exakt lika hög med moms och i stället borde man avskaffa momsen till förmån för högre skatter för de rika. På så sätt kan alla (ja även de rika) få ta del av samhället och betala lika mycket för en tågbiljett, biobesök etc.
 
Om regeringen kommer göra som EU vill eller föredrar och ligga lågt utan egen majoritet i riksdagen visar sig. Det är åtminstone glädjande att även stora fackförbund, bl.a. LO kritiserat EUs linje.
 
Om alla fackförbund, stora som små kunde ena sig och ta strid mot detta tror jag det kan stoppas, om LO är beredda till detta om det blir aktuellt återstår och se men man kan ju alltid hoppas. // Max Colliander

Kollektivavtal - ingen garanti

Ett telemarketingföretag i Gävle som hade kollektivavtal med fackförbundet Unionen bröt systematiskt mot avtalet i flera år, och trots att anställda meddelade sitt fack om det gjorde inte Unionen mer än och bifoga kollektivavtalet.
 
Avtalsbrotten gällde att de anställda inte fick något Ob-tillägg eller övertidsersättning när de arbetade och som många (om inte alla?) i den branschen så har man osäkra anställningar och är rädd att säga ifrån då man lätt kan sägas upp och bli ersatt av en ny arbetare.
 
På företaget fanns det dock arbetare anslutna till Sandvikens LS av SAC, ett syndikalistiskt fackförbund som på arbetsplatsen krävde att få ersättning de hade rätt till, en del uppemot tiotusentals kronor. Företagets chef skyllde ifrån sig och sa att det inte fanns pengar till ersättningen, vilket visade sig vara ren bullshit.
 
I samband med att de syndikalistiska arbetarna började kräva in den ersättning de enligt avtalet hade rätt till frågade sig Unionen-medlemmarna varför deras fack inte gjorde något men så slutligen gick de också in och krävde sina löneersättningar. Det gick alltså bra för alla arbetarna till slut, något som inte sker i alla fall.
 
Att arbetsköpare slingrar sig och försöker sänka löner och föredrar osäkra anställningar för sina anställda är ingenting nytt, det allvarliga blir då fackförbunden tror att ett kollektivavtal löser allt. Att så fort märkningen "kollektivavtal" finns så lyder chefen det. Tvärtom, självklart måste sådant följas upp och det är ju för (i det här fallet) Unionens egna medlemmar och dom ska väl värnas? // Max Colliander
 
 

Nya uppror inom sjukvården

Sjuksköterskestudenternas utomparlamentaiska uppror har uppmärksammats mycket i media och gett resultat på sina håll. Man får hoppas de håller igång organiseringen så nästa årskull nyutexaminerade följer i spåren av kampanjen "Inte under 24000".
 
Men i norr har landstingen andra problem inom sjukvården. Nedskärningarna i bl.a. Lappland har nu gått så långt att folk fått nog, och organiserat sig. Över kommungränserna har man ockuperat sjukstugor i protest mot nedskärningarna och anordnat möten.
 
Dessa nedskärningar som bl.a. Socialdemokraterna står bakom har också lett till dödsfall då den enda ambulansen bara kunde åka till ett av två larm, den äldre mannen i Åsele avled. Liv hade kunnat räddas om man behållit ambulanserna.
 
Det är värmande och se hur protesterna sprider sig och hur folk går från ord till handling i protest mot politikernas nedskärningar. Arbetarklassen förtjänar bättre! // Max Colliander

IWW bygger vidare

Företag har sedan länge förstått vinsten i att vara internationella, och kunna förflytta sig dit arbetskraften är som billigast. Men fackförbund världen över verkar inte vara lika internationalistiska.
 
Undantag finns dock t ex det internationella fackförbundet IWW (Industrial workers of the world). De har nyligen etablerat sig i Uganda där de första kraven ser ut att bli höjda löner.
 
I Uganda är det inte ovanligt att få under 1000 kr i månadslön. Mer facklig organisering och mer internationellt fokus likt IWW behövs, Sverige nästa? // Max Colliander

Sjuksköterskeupproret gör avtryck

Jag har tidigare skrivit om sjuksköterskestudenternas löneuppror "Inte under 24000". Nu har det precis som väntat börjat märkas rent praktiskt då det är akut brist på vårdplatser över hela landet i sommar.
 
Bakgrunden är att de nyutexaminerade studenterna utan fackpampsförbunds inblandning organiserat sig och med kollektiv kamp krävt ingångslöner på minst 24000 kr. De stora akutsjukhusen har vägrat och många studenter har därför valt bort dessa arbetsplatser vilket nu leder till stängda vårdplatser.
 
Det man måste förstå är att yrken vare sig det är sjuksköterska eller något annat inte i första hand är ett kall, utan en förhandling där två parter måste vara nöjda. Där arbetaren säljer sin arbetskraft i utbyte mot kontanter som sedan byts ut mot varor och tjänster.
 
Ex. vill Uppsalas landsting spara pengar på Akademiska sjukhuset, men ändå anställa nya sjuksköterskor över sommarenn. Dock kan man inte både ha kakan och äta den som det så fint heter utan man måste välja vad man vill ha. Vad gör den s.k. oppositionen och det största partiet Socialdemokraterna i denna fråga? Jo självklart springer de direkt till Moderaterna och vill samarbeta. Arbetarklassen biter ifrån och sossarna kryper rädda under samma filt som borgarna, höger som höger. // Max Colliander
 
Aktuell artikel: "Större kaos på akuterna än någonsin"

Total övervakning på festival i Wales

Fredagen den 13 juli nåddes text-tv av nyheten att en festival i Wales i festivalbanden placerat microchips vilket registrerar alla besökares närvaro 24/7, liknande fall ska också finnas i USA.
 
Festivalband är en typ av armband man får kring handleden och fungerar som inträdesbiljett när man går på festival. Anledningen anges vara att man elekroniskt då kan spärra stulna festivalband samt ge kortare köer.
 
Bortsett från att hela idén att övervaka alla besökares rörelsemönster är absurd så känns orsakerna festivalen anger så falska. Jag har haft 5-6 festivalband genom åren och de sitter stenhårt på plats och jag har utan svårighet haft de på i flera års tid så hur de ska kunna stjälas förstår jag inte riktigt, det lär ju knappast vara ett stort problem.
 
Sedan det där med köer. Det blir rätt mycket köer ibland in och ut ur festival- och campingområdet men det beror till största del på all visitering, jag har själv varit funktionär vid flera festivaler och fått stå vid ingångarna. Festivalbanden tar ca 2 sek och checka så de sitter fast och inte är falska.
 
Men om vi leker med tanken att denna totala övervakning är bra, varför inte id-märka alla microchip, så vet man direkt vem som varit i närheten ifall någon snott öl i någons tält eller något annat händer. Det vore väl jättebra så får vi bort kriminaliteten med?
 
Och om detta är så bra, varför inte id-märka alla nyfödda barn med microchip innanför huden då kan ju ingen begå brott utan att upptäckas. Yeah right skitbra låter ironin flöda här. 1984 - its so close now! // Max Colliander

RSS 2.0