UNT svartmålar Palestinademonstration

På Upsala nya tidnings ledarsida. "sticket" 13 maj försöker UNT, liksom andra medier utmåla en fredlig demonstration i solidaritet med Palestina som en vänsterextrem, antijudisk och ogenomtänkt protest.
UNT uttryckligen skiter i att säga sanningen då man väljer att handplocka citat från motkraft.net och menar att eftersom demonstrationen hölls utanför en synagoga och inte utanför Israels ambassad är den att klassa som antisemitisk. Man blundar helt för huvudinnehållet där det tydligt och klart står att det inne på Bern:s lokaler (Berzeli park) skulle hållas en fest till stöd för Israels 60 år långa ockupation av Palestina. Demonstrationen hade ingenting att göra med om ockupanterna är judar eller inte och inga som helst paroller eller slagord riktades mot judar. Vi ville protestera mot att man inne på Berns firade en 60 år lång och blodig ockupation.  Att vi valt och fredligt stå i närheten av festlokalerna där man skålar och dricker cider medan hela Palestina lider är inte det minsta konstigt. Jag har själv deltagit i massvis med demonstrationer mot Israels ockupation och precis som UNT skriver så är Israels ambassad ett bra alternativ. Dock var denna protest uttryckligen mot själva firandet, något som UNT medvetet väljer att bortse ifrån.

Att polisen sedan brutalt slår ned demonstranter, misshandlar, trakasserar och hindrar folk som dokumenterar med sina kameror är ett rättsövergrepp som ingen massmedia nämnt. Då man inte kunnat hitta ett enda fall av våld från demonstranter så har man bl.a. istället valt att peka ut demonstranterna som AFA-aktivister. Allt för att rättfärdiga gripandena av de 47 brottsmisstänkta och om de någonsin uppmärksammas, rättfärdiga polisens brutalitet. UNT:s ledarartikel är inte bara lögnaktig utan ett mycket fegt försök att svartmåla de som känner solidaritet med Palestina och vågar uttrycka det. image10

En artikel finns också på http://www.yelah.net

Edit: UNT anklagade inte demonstrationen för att vara "AFA-demo" utan det gjorde annan media. / Max Colliander


Ska vi måla över klottret själva?

I UNT den 15/4 kunde vi återigen läsa om hur det "nu tas krafttag mot klottret" och en 48-timmars regel ska gälla. Dagen efter såg jag färskt klotter i form av ett hakkors på en busstidtabell i Salabacke vilket inte bara var en otrevlig syn utan även gjorde att jag inte kunde läsa tidtabellen. Samma dag gjordes en polisanmälan och jag hoppades att klottret snabbt skulle försvinna. Efter en vecka kom ett brev från polisen med onödigt mycket överflödiga papper och meddelandet att ingen förundersökning skulle inledas. Det var inte förvånande och det kändes t o m lite onödigt att ens polisanmäla det eftersom klotter ändå verkar finns överallt. Jag tog sen en promenad genom Salabacke och gick förbi den berörda hållplatsen för att se om klottret var borta, nu när det gått minst 7 dygn. Men icke! Tvärtom fanns klottret kvar och nu hade även nytt klotter sprejats på andra sidan tabellen så två olika busslinjer blev svårlästa. Så vad hände med alla vackra ord om krafttag mot klotter? Ska jag polisanmäla samma sak en gång till eller hur är det tänkt? Kanske ska vi medborgare själva måla över t ex nazistiskt klotter om inte kommunen ansvarar för saneringen? En risk med dessa vackra ord, och att ingenting görs är att förtroendet för kommun och polis minskar samt ökar risken att medborgare tar lagen i egna händer och målar över skiten. Det är en utveckling som jag inte tror någon vill se. // Max Colliander


RSS 2.0